Közismert, hogy az intelligencia mértéke egyénileg különböző, viszont arról már kevesebben hallottak, hogy a három hagyományos intelligencia típus mellett még létezik jópár másik is.

Társadalmunk és az oktatás is, csak hármat vesz figyelembe amikor azt kell eldöntenie, hogy kit tart okosnak. A hagyományos tesztek a verbális, a numerikus és az észlelési intelligencia felmérésére irányulnak, ezek mérésével határozták meg az intelligenciaszintet.

Ez azonban meglehetősen egyoldalú besorolásnak tűnik, tekintve, hogy a fenti képességek jó része a bal agyfélteke irányítása alá tartozik. Agyunknak azonban van egy jobb féltekéje is, számos hasznos képességgel.

7 és még 3 intelligenciatípus

Howard Gardner, a Harvard Egyetem pszichológusa szerint az intelligencia nem egységes értelmi képesség. Elmélete szerint a három hagyományos (nyelvi, logikai-matematikai és térbeli) intelligencia mellett ott van még négy másik: a zenei, a testi-kinesztetikus, a személyek közötti, valamint a személyen belüli intelligencia típusa is. Később azt a hét típust további hárommal egészítette ki: a naturalista, spirituális és egzisztenciális intelligenciával.

Nézzük hát sorra, milyen, aki erős valamelyikben!

Nyelvi intelligencia

Akinek a nyelvi képességei a legfejlettebbek, az rengeteget olvas, szívesen játszik a szavakkal, rajong a szóviccekért és könnyebben tanul meg új kifejezéseket, idegen nyelveket, mint mások. Ragadnak rá a versek, az idézetek, névmemóriája kitűnő és a dátumokra is pontosan emlékszik. Helyesírása is jó, verhetetlen Scrabble-ben és rejtvényfejtésben.

Ezen a területen remekelt számos szónok, színész és politikus,  például Cicero, Tolsztoj, Marlon Brando, Robert De Niro és Winston Churchill.

Logikai-matematikai intelligencia

Általában ide tartoznak a reál tantárgyak szerelmesei, akik folyton valami bonyolult számításon vagy elvont kérdésen törik a fejüket. Már gyerekként szerették a kirakós játékokat, kenterbe verték társaikat a stratégiai játékokban: sakkban, malomban. Jók a fejszámolásban és a számítástechnikában, szívesen merülnek el bonyolult kísérletekben, hogy a dolgok összefüggését, a működési elvet feltárják, megértsék.

Számos tudós és feltaláló erős ebben. Például Albert Einstein, Arisztotelész, Neumann János, Newton és Charles Darwin.

Térbeli intelligencia

Igazi vizuális típus, aki képekben, színekben, ábrákban gondolkodik. Rendkívül jól tájékozódik, ő az, aki elsőnek találna ki egy labirintusból és persze a szabadulószobákban is brillírozik. Gyerekként imádta a legót, az építőkockát vagy a puzzle-t. Korán megtanult rajzolni, jó kézügyessége van, és felnőttként is rajzokkal, formákkal, szobrokkal tudja a legjobban kifejezni elképzeléseit.

Híres festők, szobrászok, építészek és tervezők ilyenek, mint például Michelangelo, Versace, Gaudi vagy Picasso.

Zenei intelligencia

Első hallásra megjegyezi a dallamokat, ha zenét hall, a keze vagy a lába rögtön mozogni kezd a ritmusra. Mindig kell, hogy szóljon valami háttérzene körülötte, vagy annak híján ő kezd dudorászni. Könnyen megtanul valamilyen hangszeren játszani. Érzékeny a külvilág zajaira, jól meg tudja különböztetni a hangokat, sokszor abszolút hallása is van. Őt nem az alapzaj, hanem a néma csend zavarja. Hallás után tanul a legjobban (főleg, ha élvezetes az előadó).

Naná, hogy zeneszerzőket és előadóművészeket találunk soraikban, mint Mozart, Elvis, Paganini és Luciano Pavarotti.

Testi-kinesztetikus intelligencia

Ez a típus az érzékelés, a mozgás segítségével szerzi tudását, tapasztalatait. Igazi örökmozgó, aki nem bír egy helyben ülni, állandóan babrál, mozog, tesz-vesz. Mivel mozgáskoordinációja jó, hamar kitűnik a sportban, az ügyességi játékokban. Beszélgetés során szívesen érinti meg partnerét, vagy erőteljesen gesztikulál. Érzelmeit és gondolatait táncban, mozgásban vagy színjátszásban tudja a leginkább kifejezni. A döntés és problémamegoldás során inkább a megérzéseire hagyatkozik.

Legendás sportolók kerülnek ki e típus képviselői közül, mint Maradona, Michael Jordan, Puskás Ferenc, vagy a harcművész Bruce Lee.

Interperszonális (személyek közötti) intelligencia

Ezt kapcsolati vagy szociális esetleg érzelmi intelligenciának is nevezzük. Aki ebbe a típusba tartozik, az a kapcsolatteremtésben és kapcsolatok kezelésében kiemelkedő. Népszerű személy, sok barátja van. Empatikus, pszichológiai valamint diplomáciai érzékkel rendelkezik. Ő a csapat lelke, aki képes megérteni és beleélni magát mások helyzetébe, ugyanakkor jól közvetít viták esetén, képes elsimítani a konfliktusokat, és tanácsokkal ellátni társait. Ugyanakkor könnyen motivál és hatékonyan vezet másokat.

Számos karizmatikus vezetőt adott a világnak ez a képesség, mint például Nagy Sándor, Napoleon vagy Diana hercegnő.

Intraperszonális (személyen belüli) intelligencia

Akinek a belső intelligenciája fejlett, az egyedül is jól boldogul céljai megvalósításában. Kívülről kissé különcnek tűnik, mint aki egy másik világában él, pedig nagyon kezdeményező alkat, aki kérdéseket tesz fel, folyton keres-kutat. Mindenről határozott véleménye van, amit személyes tapasztalatokkal szerzett bölcsesség támaszt alá.

Ilyen típus Sigmund Freud, a pszichológia atyja, de sok költő is van a soraikban, mint például Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső.

Naturalista intelligencia

Az ilyen embernek rengeteg ismerete van a természetről és az élővilágról, a legjobban a szabadban érzi jól magát. Élvezi szemlélni és felfedezni a természet csodáit és fontos számára a környezetvédelem.

David Attenborough, akinek a neve először beugrik a típus kapcsán. Mellette felfedezők és természettudósok sorát lehet említeni, mint például Marco Polo, Livingstone vagy Cousteau kapitány.

Spirituális intelligencia

Ez az a képesség, mely ösztönöz minket vágyaink elérésére, az erkölcsileg helyes döntés meghozására, a lelki egészségre való törekvés elérésére. Emiatt tehát a spirituális intelligencia fontos része a hit és a vallás. Ahol az értelmi intelligencia (IQ) és az érzelmi intelligencia (EQ) véget ér, ott kezdődik a spirituális intelligencia, melynek segítségével cselekedeteinket és életünket nagyobb és gazdagabb összefüggésekbe tudjuk helyezni.

Rendszerint vallási vezetők, szentek kiemelkedőek ezen a területen, mint például a madaraknak prédikáló Szent Ferenc, Jeanne d’Arc vagy éppen a Dalai Láma.

Egzisztenciális intelligencia

Az élet nagy kérdéseit, a lét végső célját keresi-kutatja az egzisztenciális intelligencia. Ilyen intelligenciával elsősorban a filozófusok és mély gondolkodók rendelkeznek. Azoknál figyelhető meg az egzisztenciális intelligencia, akik megkérdőjelezik a világot, létezésünket és benne mindent, különösen az emberiséggel kapcsolatos dolgokat.

“Lenni, vagy nem lenni?” - kérdezte Hamlet és vele együtt számtalan gondolkodó és filozófus Szókatésztől kezdve napjainkig. Mellettük olyan asztrofizikusok, akik szintén a végső kérdés keresték a választ, mint Stephen Hawking.