Ockham borotvája egy filozófiai elv, amely szerint két egyformán jónak tűnő megoldás közül mindig az egyszerűbbet érdemes választani.

A borotva nevét William Ockham-ről kapta, aki egy 14. században tevékenykedő ferences szerzetes és filozófus volt. Munkássága sok tekintetben szembe ment a korban elfogadott  filozófiai tanításokkal. Bár hagyatéka a mai napig vitatott, az tény, hogy újszerű szemléletet vitt a gondolkodásba. Sokakat bátorított tudományos kutatásra és a korábban megismerhetetlennek hitt jelenségek felfedezésére. Nagy hatással volt például a Kopernikusz elődjénk számító Oresmei Miklósra, aki szintén a bolygókat tanulmányozta.  Kalandos élete során (igaz, nem ezért) összerúgta a port a pápával is, aki kiátkozta az egyházból.

Ockham borotvája

Legismertebb tanítása a gazdaságosság elve, más néven Ockham borotvája. Az elv szerint, ha egy jelenségre két, egyenlő valószínűséggel bíró magyarázat lehetséges, akkor azt kell elfogadni, amelyik kevesebb feltételezéssel ad rá magyarázatot. Vagyis két magyarázat közül mindig az egyszerűbb a logikusabb. Minden, a jelenség magyarázatához nem szükséges ok fölösleges és ennélfogva elvetendő. Például ha egy hasadt fatörzs fekszik az úton, akkor az lehet villámcsapás miatt, vagy mert egy titkos kormányzati fegyverprogramot teszteltek az erdőben. Az egyszerűbb magyarázat a villámcsapás - és valljuk be, ez tűnik a valószínűbbnek is.

Az egyszerű megoldás a jó megoldás

A bonyolult feladványok általában pont attól lesznek azok, hogy magunknak tesszük bonyolulttá őket, miközben megoldásukkal próbálkozunk. A legtöbb esetben viszont mindig az egyszerűbb út a helyes, ahogy a filozófus is mondja. Így, ha egy szabadulószobában érthetetlenül sokat töprengünk egy megoldáson, akkor valószínűleg rossz nyomon vagyunk és célszerűbb újrakezdeni a gondolatmenetet. A játék során sok az “aha élmény”, mely után legszívesebben a homlokunkra csapnánk, annyira triviális a megoldás, csak éppen a fától nem láttuk az erdőt. Ezért ha kijutós játékra készülsz, akkor vidd magaddal Ockham borotváját és ha egy mód van rá, akkor mindig keresd az egyszerűbb utat!