A csapatmunka sok munkahelyen alapvető elvárás. Pár éve ennek a csapatnak a kialakítása teljesen ad hoc jellegű volt: összeraktak néhány embert, aztán lett ami lett, a csoportfejlődés magától megtörtént - vagy sem. Manapság a viselkedéstanulmányokon alapuló kifinomultabb módszerekkel láthatjuk, hogy a csapatépítésnek számos fontos tényezője van, amelyeknek mind a helyükön kell lenniük, ha boldog és elégedett csapatot szeretnénk összerakni. Ebben a cikkben a tudatos csapatépítési folyamatot vizsgáljuk, és arra keressük a választ, hogy mitől is lesz igazán jó egy csapat?

Világos célok

Ez azt jelenti, hogy a csapat céljait mindenki megérti. Fontos ezeket a célokat megfogalmazni, méghozzá úgy, hogy minden csapattag számára teljesen egyértelműek legyenek. 

Kompetens csapattagok

Minden csapattagnak rendelkeznie kell feladatainak elvégzéséhez szükséges képességekkel. Így tudják, hogy ki mire képes és megbíznak a másikban.

Együttműködő környezet

A közös célok, és de eltérő képességek elősegítik, hogy a csapattagok együttműködjenek az egymással való versengés helyett.közös munka produktív környezetben.

Támogatás és elismerés

Rendszeres értékelések és az egymás iránti megbecsülés kifejezése a morál javítása érdekében.

Következetes vezetés

A tisztességes és következetes vezető össze tudja tartani a csapatot és társait is jobb teljesítményre ösztönzi.

Az “out of the box” gondolkodás támogatása

A piaci verseny miatt a kreatív gondolkodás az, ami versenyelőnyt jelenthet. Bármennyire is vad egy első ötlet, érdemes tisztelettudóan és figyelmesen meghallgatni, mert rengeteg hatalmas eredmény született már apró, jelentéktelen vagy éppen kimondottan fura ötletekből.

Nem tologatják a feladatokat

Egy jó, pozitív hozzáállású csapat tagjai megoldani akarják a feladataikat, nem megszabadulni tőlük úgy, hogy másokra hárítják.

Kölcsönös bizalom és tisztelet

Minden jól működő csapat ezen nyugszik, hogy a tagok tisztelik egymást és bíznak a másikban. Az ilyen légkör megteremtése az egyik legfontosabb vezetői feladat.

Kockázatvállalás

A bizalmi légkör pozitívan hat a csapattagok önbizalmára, így mernek olykor bátor, merész döntéseket hozni a feladataikban, tudván azt, hogy a többiek támogatják őket.

Közös döntések

A csapat céljait ideális esetben minden tag a sajátjának érzi. Ezt úgy a legegyszerűbb elérni, ha ők is részt vesznek a döntésekben.

Reális elvárások

Leginkább ez is a vezetés felelőssége, hogy reális elvárásai legyenek a csapattal szemben. Például teljesíthető határidőket és képességeknek megfelelő feladatokat érdemes biztosítani ahhoz, hogy ki-ki elégedetten végezze munkáját és büszke lehessen eredményeire.

Csapatépítő a szabadulószobákban

Talán a fentiekből is látszik, hogy egy igazán jó csapat nem varázsütésre születik, hanem, ahogy a kifejezés is mondja: épül. Tégláról téglára, lépésről lépésre, feladatról feladatra. Ennek az építkezésnek lehet egy igazán jó része egy közös szabadulószobás kaland, ahol az egyértelmű közös célokon és szórakoztató feladványokon keresztül kerülnek egymáshoz közelebb a csapattagok.