Létezik egy olyan gén, ami az intelligenciához és az elmezavar egyik leggyakoribb formájához, a skizofréniához is köthető - ráadásul az emberek kétharmada örökli.

Az amerikai Nemzeti Mentális Egészség Intézetének tudósai fedezték fel azt a DARP–32-nek elnevezett gént, ami az intelligenciához és az elmezavar egyik leggyakoribb formájához, a skizofréniához is köthető. A tudósok szerint, az emberek kétharmada örökli valamelyik változatát ennek a génnek, melynek a szerepe az információfeldolgozás segítése a gondolatokat és tetteket összehangoló agyi részben, javítva ezzel a gondolkodási sebességet.

Ugyanez a gén alakítja és ellenőrzi a skizofréniával szoros összefüggésbe hozható idegpályát is, ami összeköti a prefrontális agykérget az agy egy másik részével, a stiatummal. Ezen az agyi területen jönnek létre a skizofréniában összezavarodó jelenségek is, mint például a motiváció, a rövid távú memória és bizonyos tanulási készségek.

Az elmúlt évtizedekben számos tudományos vizsgálatot végeztek a zsenialitással kapcsolatban, hogy megértsék, mi a közös a kiemelkedően magas intelligenciával rendelkező emberekben. Ezekből a kutatásokból egyre több bizonyíték áll elő, ami alátámasztja a zseni és orvosi betegség közötti összefüggés elméletét. Az egyik ilyen kutatás fedezte fel a DARP–32-nek elnevezett gént, ami az intelligenciához és az elmezavar egyik leggyakoribb formájához, a skizofréniához is köthető. A tudósok szerint, az emberek kétharmada örökli valamelyik változatát ennek a génnek.

Zsenialitás és skizofrénia

Az elmúlt években számos tudományos vizsgálatot végeztek a skizofrénia és a zsenialitás közötti összefüggés feltárására. Ezekből a kutatásokból kiderült, hogy a magas intelligenciát mutató emberek gyakran szembesülnek olyan pszichés tünetekkel, mint a depresszió, a magas fokú önbizalom, a túlzott önkritika, a szorongás és a koncentrációs problémák. Ezek a tünetek sok esetben összefüggésben állnak a skizofréniával, amit az is alátámaszt, hogy a skizofréniások gyakran rendelkeznek magas intelligenciával.

Az intelligencia és az orvosi betegségek közötti összefüggésekkel kapcsolatos kutatásokból származó bizonyítékok azt sugallják, hogy a zsenik valóban különböző pszichés tüneteket és mentális zavarokat mutathatnak. Ez azzal magyarázható, hogy a magas intelligenciával rendelkező emberek több információt tudnak feldolgozni, ami az agyukban különböző összetevőket és kémiai anyagokat hoz létre, amelyek különböző pszichés tünetekhez vezethetnek. A tudományos vizsgálatok alátámasztják tehát, hogy a zsenik valóban szembesülhetnek pszichés tünetekkel és mentális zavarokkal.

Zsenialitás és őrület a szabadulószobában

Ez a gondolat ihlette Madness szabadulószobánkat is, ahol a játékosok egy őrült professzor még őrültebb kísérleteibe nyerhetnek betekintést és a kijutáshoz meg kell fdejteni, hogy vajon milyen vívódásokon ment keresztül ez a romjaiban is zseniális elme.